Aktor ὑποκριτής (hypokrites), harti harfiahna nyaéta "jalma anu nafsirkeun";[1] Disawang tina terminologi, aktor (aktris sebutan keur awéwé) nyaéta jalma anu midangkeun salah sahiji karakter atawa sipat (perbawa) jalma séjén dina produksi dramatis atawa komik; sok dipidangkeun ogé dina film, tipi, téater,radio, iklan atawa ogé video musik.[2][3]

Aktor

Akting (nyandiwara) nyaéta hiji tarékah saurang aktor ngalampahkeun sipat atawa parbawa salah saurang anu arék dipintonkeun ku jalan nginget-nginget émosi atawa réaksi jeung laku lampah dina kahirupana. Akting présentasi ngajujut hubungan aktor jeung anu lalajona, boh dina pamakéan bahasana, pamintonan, gerak gerik atawa tanda-tanda séjén anu mertélakeun yén karakter atawa aktor nyaho yén manéhna keur dilalajoan. Sajeroeun pintonan akting, "aktor usaha sabisa-bisa sangkan anu lalajo percaya kana perbawana; sanajan manéhna api-api" [4]

Sajarah édit

Nurutkeun catetan, aktor téh mimiti pisan dipidangkeun dina 534 SM (hésé nangtukeun waktu anu pancegna, lantaran robah-robahna kalénder salila mangpuluh puluh taun) nalika pamaén Yunani Thespis undak kana Teater Dionysus, jadi anu pangheulana dipikawanoh ngadongéng atawa ngahibur ku jalan mintonkeun karakter dina caritana. Saméméhna Thespis ', ieu carita dipintonkeun ngaliwatan lalaguan, tarian, ogé ku jalan narasi atawa dicaritakeun ku pihak kalitu. Pikeun ngahormat jeung miéling Thespis, aktor biasa disebut ogé Thespians. Nepi ka kiwari légénda téater percaya pisan yén Thespis cenah arwahna téh wangkelang (bangor); lamun mah aya kacilakaan di sajeroeun teater sakapeung mah sok nuding cénah éta kalakuan jurigna Thespis. Jaman baheula, aktor téh lain mangrupa kadudukan luhur, béda jeung mangsa kiwari, malah mah dina mimiti abad pertengahan rombongan aktor anu arindit-inditan téh disapirakeun pisan.[5]

Lingkungan Aktor édit

Aktor digawé dina téater, film, televisi jeung radio, ogé widang séjénna. Tangtuna kudu mibanda sahiji kamonésan anu jadi andelan. Téhnik jeung digawé anu hadé dina hiji widang akting éta can tangtu bisa akting kalawan hadé dina widang anu séjénna.

  1. Teater
  2. Film
  3. Televisi
  4. Radio

Tumbu Kaluar édit

Dicutat tina édit

  1. Hypokrites (related to our word for hypocrite) also means, less often, "to answer" the tragic chorus. See Weimann (1978, 2); see also Csapo and Slater, who offer translations of classical source material using the term hypocrisis (acting) (1994, 257, 265–267).
  2. [1] Archived 2015-09-05 di Wayback Machine Oxforddictionaries, Ditempo 1 Agustus 2015
  3. [2] kbbi.web.id, Ditempo 2 Agustus 2015
  4. Method acting is an approach in which the actor identifies with the portrayed character by recalling emotions or reactions from his or her own life. Presentational acting refers to a relationship between actor and audience, whether by direct address or indirectly by specific use of language, looks, gestures or other signs indicating that the character or actor is aware of the audience's presence. In representational acting."
  5. Wilmeth, Don B.; Bigsby, C.W.E. (1998). The Cambridge history of American theatre. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. pp. 449–450. ISBN 978-0-521-65179-0.