Béas nyaéta bagian siki paré (gabah) anu geus dipisahkeun tina kulitna. Sacara anatomi bagian anu ditutupan kulit disebut paléa jeung bagian kulit anu nutupan béas disebut lemma. Dina salah sahiji tahap ngolah hasil paré nyaéta gabah ditutu maké halu dina jubleg atawa digiling nepika bagian luarna (kulit gabah) leupas tina eusina. Ieu bagian eusi anu warnana bodas, semu beureum, ungu atawa ogé hideung anu disebut béas téh. Lian ti éta numutkeun kamus, béas nyaéta paré anu geus ditutu dina jubleg, jadi teu cangkangan deui. [1]

Béas

Béas tina paré ketan disebut ketan

Rupa-rupa BéasÉdit

  • Béas ketan
  • Béas pandan
  • Béas beunyeur
  • Béas dolog

GaleriÉdit

SumberÉdit

  1. R.A Danadibrata. 2006. Kamus Basa Sunda R.A Danadibrata. Bandung. Kiblat. Halaman64.