Kiswa Wiriasasmita

(dialihkeun ti Kis WS)

Kiswa Wiriasasmita, katelah maké landihan Kis WS (Ciamis, 25 Januari 1922 - Imbanagara, 19 Séptémber 1995) téh bujangga Sunda nu sok nulis sajak jeung carita pondok, ogé éséy. Malah, anjeunna téh dianggap salaku salah saurang nu mitambeyan sajak Sunda modéren, pikeun sajakna Ilangna Mustika nu ditulis taun 1946. Carpon-carponna dikumpulkeun sarta medal dina buku Mirah Dalima (1992).

Kis WS kungsi dileler Hadiah Sastra Rancagé pikeun jasana ngamumulé sastra Sunda.

Rujukan

édit