kode sastra téh nyaéta sababaraha wangun aturan, karya sastra anu kudu dipaham ku pamaca nalika maca karya sastra.[1] Kumaha kode bisa dipungsikeun kalayan maksimal tangtu ngabutuhkeun bantuan ti bidang nu séjén, misalna téori semiotika, konsep-konsep séjén saperti hakékat karya sastra salaku fiksi, imajinasi, makna ganda, dunia dalam kata jeung nu séjénna. Kalayan singkat, kode sastra kaitung lega jeung rupa-rupa.[1] Lega ku sabab patali jeung sastra lisan ogé tulisan, buhun jeung modern, aliran jeung angkatan.[1] Rupa-rupa ku sabab karya sastra ngabogaan jenis,genre, di jerona aya bébédaan hakékat anu kacida seukeut.[1] Maca mangrupa hiji puisi anu ngawengku tina babaraha baris teu sarua jeung novél anu kawengku tina ratusan malah rébuan halaman.[1] Proses pamacaan kahiji ngabutuhkeun inténsitas pamacaan tina basa.[1]

RujukanÉdit

  1. a b c d e f Kutha Ratna, Nyoman (2018). Ensiklopedia 2000 Istilah Biografi Karya Metode dan Teori Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. p. 382. ISBN 9786022297437.