Mitembeyan Panén Paré


Mitembeyan Panén Paré nyaéta salah sahiji upacara tradisional nu diayakeun ku masarakat patani di kampung Bojongsari, désa Pagelaran, Kacamatan Pagelaran, kabupatén Cianjur.

Ieu upacara téh diayakeun nalika saméméh ngamimitian ngala paré di sawah minangka ungkapan rasa sukur kana ni;mat anu dibéré mangrupa hasil panén anu baris dipetik, jeung pikeun panghormatan jeung susuguh ka déwi paré nyaéta Nyi Pohaci Sanghyang Sri. Ieu upacara téh husus dilaksanakeun kunu boga sawah kalawan mapatkeun du’a miharep bérékah anu dibéré kana paré anu baris dipanén. Upacara ieu diayakeun di sawah témpat paré baris dipanén jeung di imah nu boga sawahna.

Kalengkepan anu ilahar dipaké atawa diayakeun dina ieu upacara téh di antarana: rurujakeun, seureuh, sisir, tali boéh, kembang tujuh rupa, kopi, kaca eunteung, puncak manik (congcot tumpeng), parupuyan, menyan, jeung minyak seungit.[1]

Tingali ogéÉdit

RéférénsiÉdit

  1. Disbudpar Jabar . 2007. Kearifan Masyarakat Jawa Barat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Wilayah Priangan Barat). Bandung, Disbudpar Jabar.