Muhammad Rustandi Kartakusuma


Muhammad Rustandi Kartakusuma (gumelar di Ciamis, Jawa Kulon, 21 Juli 1921 – tilar dunya 11 April 2008 dina umur 86 taun) nyaéta saurang sastrawan Sunda jeung Indonésia.[1][2] Atikanana di HBS jeung Universitas Gadjah Mada (henteu tepi ka tamat).[2] Kungsi ngajar di Univeristas Yale jeung Universitas Harvard di Amérika Sarikat (1951-1952).[2]
Panulis sajak, esei, lakon, skenario pilem jeung artikel kabudayaan nu sipatna umum.[2] Tulisanana dimuat di sawatara koran jeung majalah saperti Pujangga Baru, Gelanggang dalam Siasat, Mimbar Indonésia, Budaya Jaya, Sinar Harapan, Pikiran Rakyat, Kompas, jeung Indonésia.[2] Bukuna nu geus medal nyaéta Rekaman dari Tujuh Daerah (1951), Lagu Kian Menjauh (1959), Merah Semua Putih Semua (1961), jeung Prabu dan Putri (1950).[2]

Muhammad Rustandi Kartakusumah téh kaasup salah sahiji pangarang anu produktif. Ieu hal katangén tina éséy anu dihasilkeunana nu jumlahna 48 éséy, ngawengku 40 éséy dina basa Indonésia jeung 8 éséy dina basa Sunda. Téma éséyna mah ragem, ti mimiti agama, basa, film, pamaréntahan, atikan, sastra, seni, jsté. Tina sakabéh éséyna, nu patalina jeung kasundaan mah jumlahna aya 26 éséy.[3]

RujukanÉdit

  1. Rustandi Kartakusuma (Diakses tanggal 30 Desember 2011) (id)
  2. a b c d e f Rustandi (Diakses tanggal 30 Desember 2011) (id)
  3. Abdul Hamid, "Esai-Esai Kebudayaan Sunda: Tinjauan Kritis Mengenai Pemikiran MRK (Muhammad Rustandi Kartakusuma)." Makalah Konferensi Internasional Budaya Sunda II. Bandung, 19-22 Désémber 2011.