Naskah Gandoang nyaéta hiji naskah basa Jawa maké aksara Cacarakan anu disimpen di Kabuyutan Gandoang, Wanasigra, Ciamis anu ditulis ku Ki Milu. Naskahna ditulis dina 35 kaca kertas daluang ukuran 15,5 x 12,2 cm. Eusi ieu naskah medar surat/layang anu ditulis ku Susuhunan Senapati Ing Ngalaga ka Mas Putu atawa Mas Putra Imbanagara pikeun ngawasa wewengkon Galuh. Salajengna ieu naskah ogé medar silsilah Nabi Muhammad SAW nepi ka Nabi Adam AS.[1]

RéferénsiÉdit

  1. Zaedin, Muhamad Mukhtar (2019). "Kajian Teks Naskah Gandoang Wanasigra Sindangkasih Ciamis". Tamaddun. doi:10.24235/tamaddun.v7i1.4505. https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/tamaddun/article/view/4505.