Oléokimia nyaéta bahan kimia turunan minyak atawa lemak biologis, analog jeung pétrokimia nu mangrupa bahan kimia turunan minyak bumi (petroleum).

Hidrolisis atawa alkoholisis minyak atawa lemak jadi dasar dina industri oléokimia nu rumus umumna sarua:

RCOOCH2-CHOOCR-RCOOCH2 + R´OH →

RCOOR´-RCOOR´-RCOOR´ + CH2OH-CHOH-CH2OH

(minyak-bio atawa lemak) + R´OH →(asam lemak atawa éster) + gliserol

Hidrolisis trigliserida ngahasilkeun asam lemak jeung gliserol. Mun R´= H, mangka bakal ngahasilkeun cai (H2O):

RCOOCH2-CHOOCR-RCOOCH2 + H2O → RCOOH-RCOOH-RCOOH + CH2OH-CHOH-CH2OH

Mun minyak atawa lemak diréaksikeun jeung alkohol, prosésna disebut alkoholisis, sedengkeun hasilna mangrupa éster asam lemak jeung gliserol.

Mun R´= gugus alkil, bakal ngahasilkeun alkohol:

RCOOCH2-CHOOCR-RCOOCH2 + CnH2n+1OH → RCOOCnH2n+1-RCOOCnH2n+1-RCOOCnH2n+1 + CH2OH-CHOH-CH2OH

Sumber rujukan édit