Parako nyaéta tempat paranti neundeun hawu anu dijieun tina taneuh. [1] Sakurilingna diwatesan ku awi atawa kai beunang meulah, hawu diparakoan téh sangkan seuneu jeung ruhak henteu ngalentab kana palupuh ogé lebuna henteu awur awuran kaluar, parako ilaharna parako ayana dina imah panggung. [2][3] [1][4]

Hawu diperenahkeun luhureun parako

PedaranÉdit

Tempat parakoÉdit

Parako diperenahkeun di pawon sajajar jeung palupuh, sakapeung aya ogé parako anu diteundeun leuwih handap batan palupuh atawa langsung diluhureun taneuh pawon disebut parako ngupuk [5], geus jadi kabiasaan luhureun hawu jeung parako aya anu disebut para seuneu nyaéta paranti neundeun hasil tatanén kayaning, boléd, jagong, gaplék, suluh, jeung sajabana sangkan kahaneutan ogé nyingkahan gangguan beurit jeung ucing [6].

KagunaanÉdit

Sagigireun tempat neundeun hawu parako téh paragi neundeun songsong[7] paranti mirun seuneu, siduru,[8] tempat ngaguarkeun lebu tijero hawu di mana geus rada pinuh sangkan suluh anu diasurkeun kajero hawu bisa hurung kalawan hadé[9], lebu jeung ruhak anu diguarkeu tijero kana parako bisa dimangpaatkeun pikeun ngabubuy hui, sampeu, cau atawa ruhakna dipaké meuleum tarasi, lauk asin, lauk, jeung sajabana.[10]

Dicutat tinaÉdit


 Tutumbu kaluarÉdit

  1. Parako téh wadahhawu
  2. Adat kampung cikondang
  3. Hawu jeung parako anu aya di Baduy
  4. Imah panggung
  5. Hawu jeung parako urang Kampung Naga