Sunan Muria atawa Radén Umar Said nyaéta budakna Radén Said (Sunan Kalijaga) jeung Déwi Saroh (adi Sunan Giri).[rujukan?] Ngaran budakna nyaéta Radén Prawoto.[rujukan?] Nyebarkeun dakwah Islamiyah di handap Gunung Muria 18 km kaléreun Kota Kudus, Jawa Tengah. [rujukan?] Kalawan sikepna nu handap asor, Sunan Muria nyumebarkeun Islam di Jepara, Tayu, Juana nepi ka Kudus jeung Pati.[rujukan?] salah sahiji hasil dakwah ngaliwatan seni nyaéta lagu Sinom jeung Kinanti sarta gamelan pikeun dakwah.[1]

Dina kahirupan imah tangga Sunan Muria nikah jeung putri ti Sunan Ngudung kalawan ngaran Déwi Sujinah.[rujukan?] Ti hasil nikahna meunang putra kalawan ngaran Pangéran Santri nu satuluyna disebut Sunan Ngadilangu.[rujukan?] Sunan Muria kaasup pangrojong satia Kasultanan Islam Demak.[rujukan?] Teu disebutkeun iraha Sunan Muria dibabarkeun.[rujukan?] Ogé teu aya nu apal taun sabaraha Sunan Muria maot.[2] Sunan Muria dikurebkeun di tempat nu sarua nalika anjeuna nyumebarkeun Islam nyaéta di handap Gunung Muria.[3]

RujukanÉdit

  1. Faizi, M. 2007. Kisah Teladan Walisongo. Jakarta: IndonesiaTera
  2. Shihabuddin, A. 2013. Membongkar Kejumudan: Menjawab Tuduhan-Tuduhan Salafi Wahhabi. Jakarta: Noura Books
  3. Mustopo, Habib. dkk. 2002. Sejarah 2 SMA Kelas XI. Jakarta: Ghalia Indonesia