Wawacan Babad Ambiya nyaéta wawacan anu dianggit ku M.H. Moehamad Moesa (lain R.H. Moehamad Moesa Panghulu Besar Limbangan) anu asalna ti Ciamis[1]. Wawacan Babad Ambiya aya sawatara vérsi dina basa Sunda, antarana Wawacan Carios Para Nabi (1981) anggitan Hajah Ratu Aminah Hadijat (1905-1964), nu jigana mah dumasar kana vérsi basa Jawa jeung Wawacan Sajarah Anbia nu dianggit ku H.S. Ronggowaluyo dumasar kana Sejarah Anbiya karangan Béy Arifin dina basa Indonésia[1]. Henteu kapapay naon deui karangan M.H. Moehamad Moesa Ciamis anu lianna[1].

Sumber RéferénsiÉdit

  1. a b c Ajip Rosidi. 2011. Wawacan. Bandung: PT Kiblat Buku Utama & LBSS
Daptar Naskah Wawaacan
Wawacan Amongsari jeung Lembusari - Wawacan Umar Maya - Wawacan Pranatana Istri ka Carogé - Wawacan Muslimin-Muslimat - Wawacan Sulanjana - Wawacan Panji Wulung - Wawacan Adat Ngurus Orok - Wawacan Angling Darma - Wawacan Indra Putra - Wawacan Aji Saka - Wawacan Damarwulan - Wawacan Gandasari - Wawacan Ratu - Wawacan Batara Rama - Wawacan Rusiah nu Kasép - Wawacan Rengganis - Wawacan Mintaraga - Wawacan Iman, Ëlmu reujeung Amal - Wawacan Purnama Alam