Buka ménu utama


Wawacan Babad Ambiya nyaéta wawacan anu dianggit ku M.H. Moehamad Moesa (lain R.H. Moehamad Moesa Panghulu Besar Limbangan) anu asalna ti Ciamis[1]. Wawacan Babad Ambiya aya sawatara vérsi dina basa Sunda, antarana Wawacan Carios Para Nabi (1981) anggitan Hajah Ratu Aminah Hadijat (1905-1964), nu jigana mah dumasar kana vérsi basa Jawa jeung Wawacan Sajarah Anbia nu dianggit ku H.S. Ronggowaluyo dumasar kana Sejarah Anbiya karangan Béy Arifin dina basa Indonésia[1]. Henteu kapapay naon deui karangan M.H. Moehamad Moesa Ciamis anu lianna[1].

Sumber RéferénsiÉdit