Anékdot nyaéta carita anu pondok pisan, teu diruka-réka, ngeunaan hiji kajadian.[1] Umumna mimitina mah lisan, pikaresepeun sabab sakapeung sok sari guguyon.[1]Biasana ngeunaan hiji jalma (tokoh), mangrupa petikan tina pangalaman.[1] Disebut di dieu sabab sok aya disebut dina kritik.[1] "carpon anékdotal", maksudna carpon anu kurang asak ngolahna, karasa kénéh sampalan tina pangalaman.[1]

RujukanÉdit

  1. a b c d e Iskandarwassid (2016). Kamus Istilah Sastra Sunda. Bandung: Geger Sunten. p. 16.