Kaca - Basa

Kaca nyangkaruk dina 135 basa.

Balik deui ka Kaca.

Basa