Universitas Pasundan

Ngadeg 14 Nopember 1960
Jinis Universitas Swasta
Réktor Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Supardi, M.Si., M.Kom., IPU
Perenah Bandung, Indonesia
Alamat Jl. Tamansari No. 6-8, Bandung
Loka www.unpas.ac.id

Universitas Pasundan atawa dipikawanoh ogé minangka Unpas nyaéta hiji universitas di Bandung, Indonésia. Universitas ieu ayana di Jalan Tamansari No. 6-8, Jalan Lengkong Besar No. 68, jeung Jalan Dr. Setiabudhi No. 193

Universitas Pasundan (UNPAS) mimiti nanjeur dina tanggal 14 Nopémber 1960, nu ayana katut kamekarannana henteu leupas tina tujuan jeung cita-cita Paguyuban Pasundan, minangka organisasi indung nu lahir taun 1913. antukna esensi sarta éksistensina henteu leupas tina garapan pangabdian Paguyuban Pasundan utamana ihwal ilubiung dina raraga nyerdaskeun kahirupan sarta kasajahtraan bangsa Indonésia.

Lambang édit

Lambang Universitas Pasundan ngawangun perisai segi lima nu di jerona aya:

 1. Kembang Padma
 2. Cai
 3. Jangjang
 4. Obor
 5. Kujang

Arti Lambang édit

 • Perisai segi lima nyaéta lambang Pancasila, azas nagara nu jadi padoman keur sagala usaha sarta kagiatan Universitas, diarahkeun kana kapentingan nagara, bangsa, jeung agama
 • Cai nyaéta lambang awéwé, indung nu tulus jeung taqwa ka Allah SWT, jeung ngandung harti ogé kasuburan
 • Kembang Padma nyaéta lambang kaarifan anu mekar éndah, langgeng, suci sapanjang mangsa, perlambang kabudayaan
 • Jangjang nyaéta lambang anu baris mawa nu bogana ka tingkat anu leuwih luhur keur kamajuan sarta kabudayaan
 • Obor nyaéta pakakas panyaang anu ngalambangkeun dharma saurang sarjana minangka juru panyaang sarta panunjuk jalan anu lempeng luyu jeung ajaran Islam
 • Kujang nyaéta pakarang pusaka Sunda anu ngalambangkeun kakuatan sarta kawanian pikeun nangtayungan hak sarta kabeneran anu jadi pancén élmu pangaweruh. Kujang ajeg lempeng ka langit, nyimbulkeun ajaran tauhid Islami minangka asal sarta muara pangabdian

Harti Kelir sarta Lambang édit

 • Konéng nyaéta kelir jiwa, lambang cahya, sarta kabagjaan anu ngagambarkeun kejayaan sarta kaluhuran budi
 • Beureum nyaéta lambang sumanget sarta kawanian
 • Bodas nyaéta lambang kasucian sarta kajujuran
 • Bulao nyaéta lambang bahtera, kadamaian, katenangan, kapercayaan ka diri sorangan sarta kasaimbangan
 • Coklat nyaéta lambang taneuh Pasundan minangka pijakan budaya

Bandéra édit

 1. Bandéra Universitas ngawangun opat pasagi panjang nu warna dasarna coklat ngora ditengahna aya Lambang Universitas
 2. Bandéra Fakultas bentukna opat pasagi panjang nu warna dasarna
  1. Beureum, pikeun Fakultas Hukum
  2. Bulao, pikeun Fakultas Élmu Sosial sarta Élmu Pulitik
  3. Oranyeu, pikeun Fakultas Téknik
  4. Konéng, pikeun Fakultas Ékonomi
  5. Héjo Ngora, pikeun Fakultas Kaguruan sarta Élmu Atikan
  6. Wungu, pikeun Fakultas Élmu Seni
  7. Bulao Ngora, pikeun program studi Sastra Inggris


Universitas Pasundan Sakolébat édit

Universitas Pasundan (UNPAS) nanjeur tanggal 14 Nopémber 1960, ayana sarta pangembanganna henteu ucul ti tujuan sarta cita-cita Paguyuban Pasundan, minangka organisasi induk anu lahir taun1913. Ku kituna ésénsi sarta éksisténsinya henteu leupas ti garapan pangabdian Paguyuban Pasundan utamana dina milu nyerdaskeun kahirupan sarta karaharjaan bangsa Indonésia.

Gambar:KampusUnpas1.jpg
Gedong Kampus Unpas di Jl.Tamansari 6-8

Dina waktu nanjeurna, UNPAS dirojong ku kahadiran dua fakultas, nyaéta Fakultas Hukum (FH) sarta Fakultas Élmu Sosial sarta Élmu Pulitik (FISIP). Fakultas Hukum diwangun tina dua jurusan nyaéta: Hukum Perdata sarta Hukum Pidana, sedengkeun Fakultas Élmu Sosial sarta Élmu Pulitik diwangun tina jurusan-jurusan: Administrasi Nagara, Karaharjaan Sosial, sarta Hubungan Internasional. Nginget kaperluan balaréa, saterusna dibuka jurusan anyar dina dua fakultas kasebut, nyaéta Jurusan Administrasi Niaga sarta Jurusan Élmu Komunikasi di FISIP sarta Jurusan Hukum Tata Nagara di FH. Tapi dumasar kaputusan Konsorsium Élmu Hukum dina taun1993, jurusan-jurusan di FH dileungitkeun.

Dina taun1961 dibuka fakultas anyar nyaéta Fakultas Téknologi (FT) jeung jurusan Téknologi Kadaharan sarta Téknik Produksi. Jurusan Téknologi Kadaharan saterusna dirobah jadi Jurusan Téknologi Pangan, sarta Jurusan Téknik Produksi saterusna dirobah jadi Jurusan Téknik sarta Manajemén Industri.

Pertengahan dasawarsa 70-an dibuka deui fakultas anyar, nyaéta Fakultas Ékonomi (FE) sarta Fakultas Kaguruan sarta Élmu Atikan (FKIP). FE nepi ka ayeuna dirojong ku tilu jurusan nyaéta: Jurusan Manajemén, Akuntansi, sarta Jurusan Élmu Ékonomi Studi Pangwangunan; sedengkeun FKIP ayeuna diwangun tina lima program studi, nyaéta: PPKn, Atikan Ékonomi Akuntansi, Atikan Basa, Sastra Indonésia sarta Daerah, Atikan Matematika, sarta Atikan Biologi.

Ti saprak nanjeur nepi ka kiwari, Universitas Pasundan miboga Fakultas sarta Jurusan/Program Studi/Program Kahususan nyaéta:

 1. Fakultas Hukum, miboga Program Élmu Hukum diwangun ti Program Kahususan Kapentingan Individu sarta Balaréa, Panegak Hukum Pidana, Kawijakan Hukum sarta Pulitik, Hukum Ékonomi Internasional.
 2. Fakultas Élmu Sosial sarta Élmu Pulitik, diwangun tina Program Studi Administrasi Nagara, Karaharjaan Sosial, Hubungan Internasional, Administrasi Niaga, sarta Élmu Komunikasi.
 3. Fakultas Téknik, diwangun tina Program Studi Téknologi Pangan, Téknik Industri, Téknik Mesin, Téknik Informatika, Téknik Lingkungan sarta Téknik Planologi.
 4. Fakultas Ékonomi, diwangun tina Program Studi Manajemén, Akuntansi, sarta Élmu Ékonomi.
 5. Fakultas Keguruan sarta Élmu Atikan, diwangun tina Program Studi Atikan Pancasila & Kewarganegaraan, Atikan Ékonomi Akuntansi, Atikan Basa, Sastra Indonésia sarta Daérah, Atikan Matematika, sarta Atikan Biologi.
 6. Fakultas Élmu Seni, diwangun tina Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fotografi sarta Film, sarta Seni Musik.
 7. Program Studi Sastra Inggris
 8. Program Pascasarjana, diwangun tina Program Magister Élmu Administrasi, Program Magister Manajemén, Program Magister Téknik & Manajemén Industri, Program Magister Hukum, sarta Program Magister Téknologi Pangan.

Kamajuan dina widang pangalolaan akademik ditandaan kalawan dihontalna status akreditasi kalawan nempatan 16 PTN/PTS pangluhurna di sakumna Indonésia sarta di Jawa Kulon nempatan posisi 2 PTS pangluhurna. Sedengkeun jumlah mahasiswa sarta Guru Besar, Unpas mangrupa pangréana sa Kopertis Jabar sarta Banten.

Luyu jeung kaperluan balaréa, mangka saprak taunakademik 1999/2000 dibuka Program Pascasarjana Magister Élmu Administrasi kalawan konsentrasi Kawijakan Publik sarta Kawijakan Bisnis, dina taunakademik 2000/2001 dibuka ogé Program Magister Manajemén (MM) kalawan konsentrasi Manajemén Pamasaran sarta Manajemén Sumber Daya Manusa, dina taunakademik 2001/2002 dibuka program Magister Téknik sarta Manajemén Industri kalawan konsentrasi Sistem Logistik sarta Manajemén Industri, sarta dina taunakademik 2003/2004 dibuka program Magister Hukum sarta Program Magister Téknologi Pangan, sedengkeun program pascasarjana anu masih dina prosés pengkajian Dirjen Dikti nyaéta Program S-3 Élmu Sosial, Élmu Ékonomi, sarta Téknik.

Pikeun ngalaksanakeun Tridharma Paguron Luhur sacara gembleng sarta padu, mangka dina taun1978 diwangun Lambaga Panalungtikan sarta Pangabdian ka Balaréa (LAPPMA). Saterusna pikeun ngaluyukeun jeung katangtuan perundangan anu anyar, mangka dina taun1987 dua lembaga éta dipisah jadi Lembaga Panalungtikan (Lemlit), Lembaga Pengabdian ka Balaréa (LPM). Saterusna dina taunanu babarengan dijieun ogé Lembaga Kabudayaan (Lembud), anu miboga pancén poko ngalestarikeun sarta ngembangkeun budaya Sunda; Lembaga Pangkajian sarta Pangembangan Syi’ar Islam (LPPSI), miboga pancén ngembangkeun syi’ar Islam. Dina taun2000 LPPSI sarta Lembud digabung jadi Lembaga Budaya Sunda sarta Pengkajian Islam (LBSPI). Pikeun ngaronjatkeun pangladén sarta fokus dina widangna, mangka dina taun2003 LBSPI dipisah jadi Lembaga Pengkajian sarta Pengembangan Syi’ar Islam (LPPSI) sarta Lembaga Budaya Sunda (LBS).

Pikeun mantuan palaksanaan pancén poko universitas, hususna pancén-pancén pangadministrasian mangka dijieun biro-biro. Sedengkeun biro-biro anu aya nyaéta Biro Administrasi Akademik, Biro Administrasi Umum, Biro Administrasi Kamahasiswaan. Saluyu kalawan ningkatna beungbeurat gawé sarta masalah anu disanghareupan ku Universitas Pasundan mangka dina taun2005 dijieun biro anyar, nyaéta Biro Administrasi Kaduitan sarta Pangembangan Asal Dana. Pikeun pangadministrasian di tingkat fakultas dilaksanakeun ku bagian tata usaha.

Pikeun ngarojong panyalanggaraan program akademik, geus dijalin hubungan gawé babarengan jeung sawatara instansi pamaréntah sarta swasta, sarta paguron luhur di jero atawa di luar nagari, di antarana: Departemen Tanaga Kerja sarta Transmigrasi, Departemen Perindustrian sarta Perdagangan, Departemen Dalam Negeri, Lemhanas, BUMN, Kadin Jabar, Pemda Propinsi Jawa Kulon sarta sawatara Pamaréntah Kota/Kabupatén di Propinsi Jawa Kulon sarta Banten. Sedengkeun paguron luhur luar nagari, nyaéta: University of Bonn, University of Forzeim, Karlsruhe University (Jerman), Curtin University (Australia) sarta Universiti Kabangsaan Malaysia (UKM) sarta PTN di Dayeuh Bandung (ITB, UNPAD, UPI), pikeun widang seni dijalin gawé babarengan jeung ISI Yogyakarta sarta IKJ Jakarta. Salain éta geus dijalin hubungan jeung sawatara paguron luhur di Perancis, Bélgia, Thailand, Malaysia, Jerman, sarta Jepang, di mana sawatara dosén Unpas ngabéréskeun studi S-2 sarta S-3.

Tumbu luar édit