Wawacan Kidung Sunda (1930?) nyaéta wawacan anu dianggit tina naskah Kidung Sunda dina basa Kawi nu kapanggih di Bali[1]. Henteu disebut saha anu nganggitna dina basa Sunda[1]. Tapi dina katerangan anu dimuat dina tungtung Wawacan Kidung Sunda, diterangkeun yén vérsi wawacan basa Sunda téh dumasar kana tarjamahan basa Walanda meunang C.C. Berg nu nyalin tina naskah basa Jawa Tengahan[1].

Wawacan ieu nyaritakeun kajadian Perang Bubat nu dimimitian ku Prabu Hayam Wuruk ti Majapahit nu keur néang pigarwaeun. tuluy anjeunna miharep putri karajaan Sunda (dina naskah ieu teu disebutkeun ngaranna), ngan kahayang ieu bantrok jeung kapengkuhan patih Gajah Mada nu nganggap urang Sunda kudu nurut kana kahayang Majapahit. Balukarna, di palabuan Bubat (tempat balabuhna rombongan ti Sunda) lumangsung perang campuh bébéakan nepi ka ampir sakabéh rombongan Sunda gugur, kaasup putri Sunda nu nelasan manéh.

Cuplikan Eusi édit

Saluruh cuplikan eusi dipindahkeun ka Wawacan Kidung Sunda

Rujukan édit

  1. a b c Ajip Rosidi. 2011. Wawacan. Bandung: PT Kiblat Buku Utama & LBSS

Tempo ogé édit