Wikipedia:Artikel munggaran Anjeun


Wilujeng sumping di Wikipedia! Ieu pedaran minangka pituduh ngeunaan sababaraha hal anu perlu dipikanyaho saméméh nyieun artikel énsiklopédia munggaran Anjeun. Di dieu bakal dijelaskeun sababaraha aturan nulis artikel, anu diteruskeun ku cara nyieun artikel. Saméméh nyieun artikel munggaran, aya sababaraha tips bisa ngabantu:

  1. Cobaan ngédit artikel anu geus aya pikeun ngabiasakeun nulis jeung maké basa markah anu dipaké di Wikipédia. Pikeun babandingan, baca sababaraha artikel alus, boh nu aya dina artikel petingan atawa di artikel alus.
  2. Paluruh heula di Wikipédia pikeun mastikeun artikel dina subyék anu dimaksud téh bener can aya, tapi ukur béda judul. Lamun kapanggih geus aya, hadéna mah pindahkeun ngaran anu diajukeun ku Anjeun kana artikel anu geus aya éta.
  3. Kumpulkeun réferénsi. Artikel anu teu nyebutkeun sumbér anu bisa dipercaya aya bahan dihapus ku nu séjén.
  4. Ulah nyieun kaca ngeunaan diri Anjeun atawa babaturan Anjeun, iklan, atawa pedaran pribadi.
  5. Ati-ati ngeunaan hal-hal ieu: nyalin, matéri kontrovérsial, artikel anu pondok pisan, jeung artikel tempat lokal.
  6. Ngumpulkeun réferénsi/rujukan sumber anu dipercaya.
  7. Jieun kaca anyar.
  8. Jieun daftar réferénsi anu dipaké.

Neangan artikel anu geus aya édit

Wikipédia téh geus miboga loba artikel. Saméméh nyieun artikel, pastikeun heula yén éta artikel téh can aya, sabab bisa waé geus aya maké judul anu rada béda; Anjeun bisa neangan di dieu. Lamun artikel anu luyu jeung jejer anu ditujul geus aya, tapi Anjeun ngarasa pamaca kamungkinan bakal néangan éta ku ngaran atawa éjahan séjén, diajar heula mindahkeun judul artikel; mindahkeun kaca anu dibutuhkeun téh mangrupa cara anu hadé pikeun mantuan Wikipédia. Ulah hilap, pariksa catetan panghapusan artikel pikeun nyingkahan nyieun artikel anu geus dihapus.

Lamun geus dipaluruh teu kapanggih, cobaan maluruh artikel-artikel anu tumali jeung jejer artikel Anjeun. Misalna, lamun hayang nulis artikel ngeunaan band, Anjeun bisa néangan éta band jeung nambahkeun informasi ngeunaan jejer Anjeun kana artikel anu leuwih lega.

Ngumpulkeun Referensi édit

Kumpulkeun sumber informasi Anjeun. Sangkan pantes diasupkeun kana énsiklopédia, hiji jejer kudu 'meujeuhna' sarta kudu bisa dipastikeun ngaliwatan réferénsi/rujukan sumber anu bisa diandelkeun.

Sumber-sumber ieu téh kudu bisa diandelkeun; hartina, kudu sumber anu maké wangun kadali éditorial. Sumber citak (jeung versi dumasar raramat tina sumber-sumber kasebut) meujeuhna bisa diandelkeun, najan kiwari mah loba ogé sumber anu ngan saukur boga basis raramat. Sababaraha contona kaasup (tapi teu kawatesanan ku): buku anu dipedalkeun ku penerbit gedé, koran, majalah, jurnal akademis anu geus diévaluasi ku para ahli, raramatloka tina salah sahiji anu disebutkeun di luhur, jeung raramatloka lian anu luyu kana sarat dasar anu sarua jeung sumber anu basisna citak.

Sacara gembleng, sumber anu teu miboga kadali editorial teu bisa diandelkeun. Ieu kaasup (tapi ogé teu kawatesanan ku):buku anu diterbitkeun penerbit pribadi, buletin anu diterbitkeun ku sorangan, blog, forum web, diskusi Usenet, BBSes, situs penggemar (fans), jeung nu sarupa eta. Intina mah, lamun aya anu bisa nulis informasi tanpa aya jalma séjén anu bisa mariksa éta informasi, mungkin éta informasi téh teu bisa diandelkeun.

Singgetna, lamun aya sumber anu bisa diandelkeun ku informasi anu cukup pikeun nulis hiji subjek, hartina éta subjek téh pantes (luyu) jeung éta sumber-sumber téh bisa mastikeun informasi dina artikel Wikipedia. Lamun Anjeun teu bisa manggihan sumber-sumber anu bisa diandelkeun (misalna koran, jurnal, atawa buku) anu bisa nyadiakeun informasi pikeun hiji artikel, hartina éta subjek téh teu layak atawa bisa dipastikeun bakal dihapus. Jadi tugas mimiti Anjeun téh néangan referensi!.

Sanggeus Anjeun meunang referensi pikeun artikel Anjeun, Aanjeun bisa diajar cara nempatkeun referensi kana artikel ku maca cara ngasupkeun referensi. Tapi ulah hariwang teuing kana format anu pas. Bakal alus pisan lamun Anjeun ngalakukeun eta, tapi anu utamana mah meunangkeun referensi artikel sanajan éta referensi teu diformat kalawan alus.

Hal anu kudu disingkahan édit

Artikel-artikel ngeunaaan diri Anjeun, babaturan, situs Anjeun, grup band Anjeun, guru, kecap anu dijieun ku sorangan, atawa carita anu ditulis ku Anjeun
Lamun Anjeun mémang layak diasupkeun kana ensiklopedia, antepkeun baé sina ku jalma séjén anu nyieun artikel ngeunaan Anjeun. Ngasupkeun babaturan Anjeun dina énsiklopédia mungkin katingali siga hal anu ngareureuwas nu matak nyenangkeun atawa guyonan anu narik, tapi artikel-artikel nu kieu téh bakal dihapus. Dina prosés ieu, mungkin Anjeun bakal ngarasa nyeri haté. Éta hal bisa disingkahan lamun Anjeun mikir heula saméméh ngalakukeunna. Jadi, teu kudu dilakukeun. Artikel anu kitu mungkin teu dihapus lamun Anjeun nyieunna kalawan nétral jeung Anjeun mémang layak, tapi sanajan kitu, hadéna mah kirimkeun konsép artikel pikeun menangkeun kamupakatan jeung konsénsus ti komunitas, ti batan langsung nyieun artikel, lantaran éta artikel téh bias anu teu dirasa ku Anjeun.
Topik-topik anu teu layak
Jalma téh mindeng pisan nambahkeun kaca dina Wikipedia tanpa nimbang-nimbang naha éta topik téh enya-enya cukup layak pikeun diasupkeun kana énsiklopédia. Ku sabab Wikipedia mah teu miboga wates rohangan saperti énsiklopédia anu basisna kertas, kawijakan Wikipedia:Kaluyuan artikel jeung pituduh urang méré wengkuan artikel anu lega, tapi teu ngijinan pikeun ngasupkeun topik sambarangan. Conto husus anu umumna mah nyaéta kaca ngeunaan jalma, pausahaan atawa kelompok anu teu nyebutkeun kalayakan atawa pentingna subjék maranéhna. Jadi urang mutuskeun kaca-kaca anu siga kitu téh bakal sagancangna dihapus. Ieu mungkin matak nyieun Anjeung kasinggung. Jadi dipiharep timbang-timbang heula naha topik anu dipilih ku Anjeun téh cukup layak keur Wikipédia, jeung nyebutkeun (atawa nuduhkeun) kalayakan atawa pentingna subjén artikel Anjeun lamun nurutkeun Anjeun éta the cukup layak. Wikipedia téh lain diréktori anu ngawengku sagala hal.
Iklan
Ulah coba-coba nyieun promosi produk atawa bisnis Anjeun. Ulah ngasupkeun tutumbu luar kana situs komersil Anjeun, iwal pihak nétral ngajén yén éta tutumbu téh enya-enya luyu pikeun éta artikel. Urang mémang mibanda artikel ngeunaan produk-produk saperti Kleenex atawa Sharpie (marker), atawa bisnis anu kasohor saperti McDonald’s, tapi lamun Anjeun nulis ngeunaan hiji produk atawa bisnis, kudu dipastikeun yén Anjeun téh nulisna tina puseur panitén nétral, euweuh konflik kapentingan, jeung Anjeun bisa manggihan sumber réferénsi anu dipercaya anu teu gumantung kana subjén anu ditulis ku Anjeun.
Ésai pribadi atawa risét asli
Wikipedia nalungtik pangaweruh jalma anu aya; lain tempat pikeun ngawawarkeun karya anyar. Ulah nulis artikel-artikel anu midangkeun téori, pamadegan, atawa wawasan orisinil Anjeun, sanajan Anjeun bisa ngadukungna ku rujukan karya anu geus aya. Kasalahan anu umum kajadian téh nyaéta midangkeun gabungan gagasan anyar dina hiji artikel. Inget, ngan ku sabab kadua fakta A jeung fakta B bener, LAIN HARTI A mangrupa
Hiji kalimah tunggal atawa ngan saukur hiji tutumbu situs
Artikel kudu miboga eusi anu sabenerna.


Tingali oge:

Jeung ati-ati ngeunaan... édit

Nyalin. Ulah ngalanggar hak cipta
Sangkan aman mah, ulah nyalin leuwih tina sababaraha kalimah pikeun téks ti mana waé, jeung dokuméntasikeun sakabéh réferénsi anu dipaké ku Anjeun. Anjeun bisa nyalin matéri anu diyakinan ku Anjeun aya dina laha umum. Tapi sanajan pikeun matéri anu aya dina lahan umum ogé, Anjeun masih kudu ngadokuméntasikeun sumber Anjeun. Jeung perhatikeun ogé yén sabagian gedé kaca wéb henteu aya dina lahan umum, kitu deui sabagian gedé rumpaka. Komo, lolobana mah tulisan anu dijieun mimiti taun 1 Januari 1987 sacara otomatis dilindung ku hak cipta sanajan taya wawaran hak cipta simbul ©. Lamun nurutkeun Anjeun kontribusi Anjeun téh asup kana lahan umum, béjaan ti mana Anjeun meunangkeunna, boh dina éta artikel boh dina kaca obrolan, jeung dina kaca obrolan kudu dituliskeun alesan naha nurutkeun Anjeun matéri éta téh kaasup kana lahan umum (misalna, Diterbitkeun taun 1895…). Lamun Anjeun ngarasa Anjeun ngalakukeun pamakéan wajar tina matéri anu miboga hak cipta. Pikeun informasi anu leuwih lengkep: hak cipta.
Risét anu alus jeung nyebutkeun sumber Anjeun
Artikel anu dijieun kitu waé mémang leuwih alus ti batan henteu pisan, tapi hésé dipastikeunana, sabab mangrupa bagian penting tina réferénsi anu dipercaya. Lakukeun risét ku sumber panghadéna anu aya jeung dokuméntasi sing hadé. Ku jalan ieu jeung teu nyalin dina porsi anu gedé tina hiji tulisan, bakal mantuan nyingkahan kamungkinan plagiarisme.
Saran jeung matéri kontrovérsial
Ulah nulis artikel anu nyarankeun hiji puseur panitén nu tangtu dina politik, agama atawa hal séjénna. Kudu dipaham yén anu dimaksud puseur panitén nétral saméméh nyieun topik nu siga kieu.
Artikel anu pondok pisan nu mangrupa définisi
Tempat définisi kamus ayana dina Wiktionary. Cobaan nulis paragraf pondok anu alus anu ngajelaskeun ngeunaan subjék anu dimaksud. Urang narima artikel pondok anu alus, disebut tulisan taratas , anu bisa jadi cikal bakal anu bisa dimekarkeun ku pamaké séjén. Lamun Anjeun teu nyieun artikel. Dina ahir hiji tulisan taratas, Anjeun kudu nambahkeun citakan (template) tulisan taratas siga kieu: {{taratas}}. Tingali daptar jinis tulisan taratas pikeun ningali sakabéh citakan tulisan tarata anu spésifik. Tulisan taratas mantuan nandaan artikel anu butuh dilegaan.
Ngatur susunan
Pastikeun aya tutumbu anu nuju kana éta artikel anyar tina artikel Wikipedia séjén, jeung éta artikel anyar téh jadi bagian tina minimal hiji kategori anu cocog (tingali Pitulung:Kategori). Lamun henteu, bakal hésé pikeun pamaca pikeun manggihkeun éta artikel.
Artikel citakan lokal
Nyaéta artikel-artikel ngeunaan tempat-tempat siga sakola atawa jalan anu patali jeung sajumlahing jalma misalna alumni atawa jalma anu cicing di sabudeureunanana. Taya kamupakatan (konsénsus) ngeunaan artikel nu siga kieu, tapi sababaraha pihak bakal ngarasa kabeungbeuratan ku éta artikel lamun teu ngamuat hal-hal anu nuduhkeun kaistiméwaan jeung kaunikan tempat anudisebutkeun tina mangpuluh rébu tempat séjén anu sarupa. Réferénsi pihak katilu gedé gunana pikeun ngabuktikeun yén subjék anu ditulis ku Anjeun téh layak

Cara nyieun kaca édit

 

Ukur pamaké anu asup log anu bisa nyieun artikel anyar. Dina kotak panyungsian di handap ieu, ketikkeun judul artikel Anjeun, tuluy Mimitian. Lamun dina kaca panyungsian disebutkeun Euweuh hasil nu cocog jeung kueri, hartina judul anu ditéangan téh can aya. Lamun kitu, Anjeun bisa mencét (klik) tutumbu anu warnana beureum anu tulisanna Jieun kaca "(judul Anjeun)" dina ieu wiki! pikeun mitembeyan ngédit artikel Anjeun.

Hal anu kahiji anu kudu dipigawé dina artikel Anjeun nyaéta daptar sumber informasi Anjeun. Keur saheulaanan, tulis heula siga kieu (bakal otomatis robah jadi tutumbu):

(1) http://www.nytimes.com/2007/04/12/books/12vonnegut.html
(2) http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/space/space_shuttle.html

Engké Anjeun bakal diajar ngeunaan cara ngaturna sangkan muncul minangka catetan suku (footnote)

Anjeun butuh sababaraha kali ngédit sangkan bisa nyieun daptar réferénsi anu alus. Pasang citakan {{dipaké}} dina luhureun kaca pikeun ngabéjaan pamaké séjén yén Anjeun keur ngahanca éta kaca. Jadi maranéhna teu nandaan éta kaca pikeun dihapus. Leuwih hadéna deui lamun Anjeun nyieun artikel Anjeun dina subkaca tina kaca pamaké Anjeun. Paké waktu salila anu dibutuhkeun ku Anjeun pikeun nyieun éta artikel sangkan alus, tuluy pindahkeun kana rohangan artikel utama.

Sanggeus réngsé ngetik, klik 'Témbongkeun sawangan' pikeun mariksa bisi aya kasalahan, tuluy klik 'Simpen'.

Tingali ogé édit

Ari ieu artikel anyar?
Ketik, tuluy klik "Mulai (cobaan judul)"
Tipe kotak input "séarch" tak dikenal. Harap gunakan "create", "comment", "search", "search2", atau "fulltext".

Tuluy kumaha? édit

Pikeun ngatur format artikel kalawan merenah (jeung ngamekarkeunana, sarta mungkin nyieun sangkan jadi petingan!), tingali tutumbu di handap.

Pamaké séjén bisa méré sumbangan kana éta artikel kalawan bébas sabada éta artikel disimpen. Nu nyieun artikel teu boga hak istiméwa pikeun ngadalikeun eusi éta artikel satuluyna. Tingali Wikipedia:Nu nulis artikel