Dédén Abdul Aziz, lahir di Cianjur, 28 Agustus 1972.[1] Dédén téh pangarang Sunda entragan anyar, tapi karangan-karanganana méré nuansa béda dina pakumbuhan sastra Sunda.[1] Nulis sajak, carita pondok, éséy, jeung novel. Karya-karyana dimuat dina Manglé jeung Galura.[1] Dédén gé sok nulis dina basa Indonésia deuih, dimuat dina Pikiran Rakyat, Republika, Media Indonesia, Suara Pembaharuan jeung majalah sastra Horison.[1] Kungsi ngaji di pasantrén An-Nur, Cibeber, nu diasuh ku aki jeung emangna.[1] Dédén mimiti kataji ku puisi sanggeusna ancrub kuliah.[1] Dédén kungsi jadi wartawan ''Manglé'', terus pindah ka ''Métro Bandung''.[1] Tapi ari ngarang mah henteu nepi ka kateug.[1] Dédén kawin ka Éndah Dinda Jenura nalika keur kuliah kénéh taun 1995.[2] Mas kawinna kaitung ahéng, nyaéta puisi judulna "Sagagang Simpé".[2] Dédén kungsi disandera ku massa anu marawa pakarang mangsa arék ngaliput warta ngeunaan dukun santét di Cianjur kidul taun 2000 lantaran malah Dédén dicuriga disangka dukun santét.[2] Sawatara Karangan Dédén kungsi meunang panglélér hadiah D.K. Ardiwinata, LBSS, jeung Carpon Pinilih Manglé.[1] Pangantén, buku Dédén nu munggaran dina basa Sunda.[1]

Riwayat Atikan

édit

Dédén nyuprih élmu munggaran di SD Negeri Cangkring III Ciparay Bandung, pindah ka SD Negeri Cimanggu I, Cianjur, neruskeun ka SMP Negeri Cibeber Cianjur, laju ka SPG Negeri Cianjur, tingkat paguron luhur di Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Bandung, ayeuna (UPI).[2]

Rujukan

édit
  1. a b c d e f g h i j Aziz, Dédén Abdul. 2003. Pangantén. Bandung: Kiblat Buku Utama.
  2. a b c d Rosidi, Ajip (éditor). 2003. Apa Siapa Orang Sunda. Bandung: Kiblat Buku Utama.