Saron nyaéta salah sahiji waditra perangkat gamelan boh pélog boh saléndro anu dijieun tina logam, dimaénkeun ku cara ditakol maké panakol.[1] Kecap saron asalna tina kecap soran, hartina sora anu tarik (basa Jawa Tengah Yogyakata), jadi saron nyaéta waditra anu sorana tarik/ méncrong.[2] Aya ogé numutkeun kamus basa Sunda saron nyaéta gambang leutik igana aya genep jeung dijieunna tina perunggu.[3] Di Daérah Banten, saron disebut salukat, asal kecapna tina salu anu hartina panggung, dadampar, jojodog, jeung kat (Dukat), hartina emas.[2] Jadi Salukat (Saron) nyaéta tempat pangagung anu dilapis emas (perunggu anu geus dipulas emas).[2] Waditra séjén anu sajenis jeung saron nyaéta demung/panerus (Saron leutik) jeung salentem.[2]

saron

Bahan jeung Rancang Wangun

édit

Saron dijieun tina bahan beusi, perunggu atawa kuningan pikeun bagian wilah-wilah nadana.[1] Dina saron aya 6-7 wilah nada.[1][1] Saron saléndro miboga 6 wilah nada, sedengkeun saron pélog miboga 7 wilah nada.[1] Ancak saron dijieun tina bahan kai. Dina unggal tungtungna ditancepkeun paku-paku pikeun nyimpen wilah-wilahna sangkan henteu oyag-oyagan.[1] di antara wilah jeung ancak aya babantal anu dijieun tina kaén, tali, atawa karét sangkan sora saron henteu ngabelentrang (hipu).

Wilah Saron

édit

Ilaharna wilah saron boga dua bentuk, nyaéta Geger sapi jeung Babalingbingan.[1] Geger sapi nyaéta wilah saron anu bentukna siga tonggong sapi sedengkeun babalingbingan, wilah saron anu wujudna kawas balingbing.[1] Beuteung saron nyaéta bagian tukang atawa handap saron, diwatesan dua liang dina ujungna.[1] Simpul nyaéta wates dina saron, nyaéta liang-liang anu aya dina puhu wilah saron, pungsina pikeun nancepkeun paku-paku dina saron.[1]

Ancak Saron

édit

Ancak saron dijieun ku kai, diwangun ku kai, tali, jeung paku-paku.[1] Papasinganna di antarana: 1)Ceuli nyaéta dua lambar papan anu dipasang di bagian luhur. 2)Pongpok nyaéta bagian ujung-puhu saron. 3)Papalayu nyaéta bagian hareup jeung tukang saron. 4) Lalambé nyaéta bagian anu digunakeun pikeun némpélkeun atawa nyimpen wilah-wilah nada saron. 5)Lelemah nyaéta bagian dasar ancak saron. 6)Tali ampar nyaéta tali anu dijieun kaé, atawa tali anu disimpen di antara wilah jeung ancak.[1]

Téhnik nakol

édit

Saron disorakeun maké panakol saron, dijieun tina bahan kai anu bentukna nyaruakeun palu.[1] Panakol saron dicekel ku leungeun katuhu.[1] Téhnik maén saron anu kudu dikawasaan nyaéta néngkép.[1] Téhnik néngkép nyaéta neken wilah-wilah saron sangkan wilah nada anu ditakol teu lila teuing nyorana.[1] Wilah saron diténgkép ku leungeun kénca.[1] Ieu cara nabeuh atawa ngamaénkeun saron. Ieu cara nabeuh atawa ngamaénkeun saron laras pélog jeung laras saléndro.


Sumber

édit
  1. a b c d e f g h i j k l m n o p q Kubarsah. R, Ubun.1994.Waditra : mengenal alat-alat kesenian daerah Jawa Barat.Bandung:Beringin Sakti
  2. a b c d Rosidi, Ajip, Spk.2000.Énsiklopédi Sunda: Alam, manusia, dan budaya termasuk Budaya Cirebon dan Betawi.Jakarta:Pustaka Jaya
  3. R.A Danadibrata. 2006. Kamus Basa Sunda R.A Danadibrata. Bandung: Kiblat. Halaman 163
 Tutumbu kaluar

édit