Buka ménu utama

Badudu mangrupa kasenian urang sunda anu dilakukeun jang mayunan panen,badud ieu geus lila ayana ngan diperkirakeun taun 1928 an. Saur sapalih kasepuhanmh diperkirakeun badudu téh geus aya titaun 1880 di Margajaya,titaun 1950 an badudu kasohor jeung ngabalaréa di mana mana. Pakéan anu digunakeun dina kasenian badudu mangrupa sasatoan ,kawas:monyet,lutung jeung sabangsana,pokoamah sasatoan anu aya dileuweung anu garalak.Salianti badud ieu jang nyangharepan ritual panen,sok dipaké jang nyingsieunan hama pare,salianti éta ogé loba keneh kagunaana éta seni badud teh,tapi paling kamashurna digunakan jang nyangharepan panen anu dilengkepan ku babacaan doa sanggan dibere kalumangsungan. Sangges panen dina sataun dilakukeun 3kali,badud jarang digunaken,tapi sok biasa digunakeun dina acara hajatan. Beki kadieu kadieu,ku majuna zaman badud beki punah kalestariana,ieu badudu sok biasa digabungkeun jeung angklung Sangkan leuwih cocok.