Alfabét fonétik NATO nyaéta hurup fonétik atawa hurup éjahan NATO anu loba dipaké dina dunya radio-telefoni sacara internasional (kawas halna, ORARI di Indonésia). Hurup pengeja ieu dipaké pikeun komunikasi sora boh liwat radio boh telepon ku kabéh bangsa di dunya pikeun nyingkahan salah éjahan dina mendikte hiji suku-kata (utamana lamun kecap éta bermakna kritis sarta pohara penting).

Hurup fonétik NATO

Alfabét fonétik NATO ieu ogé loba dipaké ku pagawé agen lalampahan dina mendikte kode booking ti hiji tiket pesawat pikeun saurang penumpang anu meuli tiket di agen lalampahan kasebut.

Katut kecap kode anu ngawakilan unggal hurup dina abjad Latin:

Hurup Kecap kode Lafal basa Sunda Lafal dina AFI
A alfa alfa [ˈalfa]
B bravo bravo [ˈbravo]
C charlie cali [ˈtʃali]
D delta délta [ˈdɛlta]
E echo éko [ˈɛko]
F foxtrot fokstrot [ˈfɔkstrɔt]
G golf golf [ˈɡɔlf]
H hotel hotél [hoˈtɛl]
I india indiya [ˈɪndia]
J juliett juliyét [ˈdʒuliˈɛt]
K kilo kilo [ˈkilo]
L lima lima [ˈlima]
M mike mayk [ˈmai̯k]
N november novémba [noˈvɛmba]
O oscar oska [ˈɔska]
P papa papa [paˈpa]
Q quebec bék [keˈbɛk]
R romeo romiyo [ˈromio]
S sierra sira [siˈɛra]
T tango tanggo [ˈtaŋɡo]
U uniform yunifom, unifom [ˈjunifɔm] atawa [ˈunifɔm]
V victor vikta [ˈvɪkta]
W whiskey wiski [ˈwɪski]
X xray éks [ˈɛksrei̯]
Y yankee yangki [ˈjaŋki]
Z zulu zulu [ˈzulu]
Angka Kecap kode Lafal basa Sunda Lafal dina AFI
1 one wan [ˈwan]
2 two tu [ˈtu]
3 three tri [ˈtri]
4 four foa [ˈfoa]
5 five fayf [ˈfai̯f]
6 six siks [ˈsɪks]
7 seven ven [ˈsɛvən]
8 eight eyt [ˈei̯t]
9 nine nayna [ˈnai̯na]
0 zero ziro [ˈziro]
00 hundred handréd [ˈhandrɛd]
000 thousand taw-zand [ˈtau̯ˈzand]
(Titik desimal) decimal -si-mal [ˈdeˈsiˈmal]