kana - gojūon
()
()

Chōonpu (長音符) atawa ogé dipikawanoh kalayan onbiki (音引き), bōbiki (棒引き), nyaéta tanda anu dituliskeun dina hiragana sarta katakana anu némbongkeun perpanjangan bacaan. Chōonpu dituliskeun jeung gurat horizontal manakala arah penulisan ditulis ti kénca ka katuhu, tapi ditulis jeung gurat vertikal manakala arah penulisan ditulis ti luhur ka handap. Chōonpu leuwih loba dituliskeun babarengan kalayan katakana, cacak sakapeung ogé kapanggih babarengan kalayan hiragana kawas dina kecap ramen (らーめん) anu dituliskeun dina sawatara restoran ramen di Jepang [rujukan?], dina alih aksara romaji atawa romawi, chōonpu dilambangkan kalayan penulisan vokal panjang (/aa/, /ii/, /uu/, /ee/ sarta /oo/), atawa dituliskeun kalayan vokal tunggal tapi ditambahkeun gurat horizontal leutik di luhurna (ā, ī, ū, ē sarta ō).

Dina penulisan hiragana, vokal panjang biasana henteu ngagunakeun chōonpu, tapi dilambangkan kalayan nambahan kana anu melambangkan foném kasebut, kawas dina tabel katut:

Romaji Hiragana Katakana
はあ ハー
ひい ヒー
fū / hū ふう フー
hē (hei) へい ヘー
hē (hee) へえ
hō (hou) ほう ホー
hō (hoo) ほお