Dedy WIndyagiri (Bandung, 3 Agustus 1940 - 5 Nopémber 2014) nyaéta panyajak, pangarang carpon, rumpaka lagu, jeung dangding Sunda. Dedy kasohor jadi maéstro dina widang ngarang rumpaka jeung dangding. Ieu hal lantaran Dedy sok nulis sajak jeung guguritan ti saprak SMA kénéh. Sajak-sajak jeung guguritanana sok dimuat dina koran Sipatahoenan (1960). Salian ti éta, sok dimuat ogé dina Kalawarta Kujang, Sari, Langensari, jeung Manglé.[1]

RujukanÉdit

  1. Rosidi, Ajip. 2000. Ensiklopedi Sunda. Pustaka Jaya ISBN 979-419-259-7