Dadan Sutisna lahir di Sumedang, 22 Pébruari 1978. Mimiti ngarang ti keur SMP kénéh, karya-karyana dimuat dina kalawarta Kudjang. Réréana mah nulis carpon, tapi kungsi deuih nulis novél, drama Sunda, feature jeung artikel nu kungsi dimuat dina Manglé, Galura, Cupumanik, Pikiran Rakyat, Kompas, Républika, jeung saterusna.

Karanganana geus réa nu dilélér hadiah. Sababaraha kali meunang Hadiah Sastra LBSS, Hadiah D.K. Ardiwinata, Hadiah Jurnalistik Moh. Koerdi, Carpon Pinilih Manglé, jeung sawatara hadiah tina rupa-rupa pasanggiri. Taun 2002 jeung 2004 dilélér Hadiah Samsoedi ti Yayasan Kebudayaan Rancagé pikeun buku bacaan barudak Nu Ngageugeuh Legok Kiara (2001) jeung Misteri Haur Geulis (2003). Ti taun 2002, aktif dina organisasi Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda.

Taun 2008, Dadan milu jadi tim nu marajian gelarna Unicode Aksara Sunda, minangka tarékah pikeun maténkeun éksisténsi aksara Sunda di tingkat internasional, nepi ka aksara Sunda jadi salah sahiji aksara standar nu bisa dipaké dina komputer jeung dunya téknologi informasi.
Lian ti nulis karya sastra Sunda, Dadan ogé nulis buku-buku komputer. Nu geus medal di antarana 7 Langkah Mudah Menjadi Webmaster (2007), Belajar Mudah Menggunakan Internet (2007), Jurus Profesional Membangun Aplikasi Web (2010), jeung Internet untuk Pendidikan (2010).

Referensi

édit


Daptar Sastrawan Sunda
Aam AmiliaAan Merdéka PermanaAbdullah MustappaAcép Zamzam NoorAchdiat Karta MihardjaAdang SAyip RosidiAhmad BakriAkub SumarnaApip MustapaApung Supena WiratmajaArthur S. NalanAyatrohaédiBéni SetiaBudi Rahayu TamsyahCécép BurdansyahDadan SutisnaDarpanDédén Abdul AzizDédy WindyagiriDodong DjiwapradjaDuduh DurahmanDyah PadminiEddy D. IskandarElin SyamsuriÉtti R.S.Godi SuwarnaHadi AKSHasan Wahyu AtmakusumahHawé SetiawanHérmawan AksanHidayat SuryalagaHolisoh M.EIskandarwassidJeihanJuniarso RidwanKarna YudibrataKarno KartadibrataKi UmbaraKis WSM.A. SalmunMéméd SastrahadiprawiraMoch. AmbriNanéng DaningsihNingrum DjulaéhaNano. SNazarudin AzharPopon SaadahRahmat M.A.SRahmatullah Ading Affandie (RAF)Ramadhan K.HRustandi KartakusumaSaéful BadarSaini K.M.Sajudin NatadisastraSamsoediS.M. ArdanSoni Farid MaulanaSunarya P.K.Syarif AminTatang SumarsonoTaufik FaturohmanTéddi MuhtadinTini KartiniUsép RomliUs TiarsaWahyu WibisanaYayat HéndayanaYooke TjuparmahYoséph IskandarYuhanaYus RusamsiYus Rusyana