Abdullah Mustappa (Garut, 18 Nov 1945) téh pangarang, wartawan, kolomnis, boh dina basa Sunda boh dina basa Indonesia. Satutasna namatkeun SD di Garut, anjeunna pindah ka Bandung. Satamatna ti SMA tuluy digawé di lingkungan Departemén P & K, tuluy di pausahaan Swasta. Ku sabab minatna kana ngarang kacida gedéna, nya anjeunna ngahususkeun diri pikeun ngarang, boh fiksi boh non fiksi. Mimiti ngasuh dina majalah Fusi (1971), tuluy jadi koréspondén majalah Mimbar jeung Témpo (1972-1978), laju jadi rédaktur majalah Manglé, nepi ka jadi wakil Pamingpin rédaksi.

Abdullah Mustappa
Abdullah Mustappa
Abdullah Mustappa
Gumelar18 Novémber 1945
Garut
PagawéanPimpinan Redaktur Majalah Manglé (2011)
KabangsaanIndonésia
GénréCarpon, Novel, Éséy
PasanganAam Amilia

Taun 1986 anjeunna kaluar ti Manglé pikeun mingpin Penerbit Pustaka Karsa Sunda (1987-1988), sarta digawé jadi rédaktur di mingguan Galura, kalawarta basa Sunda. Nalika mingpin Pustaka Karsa Sunda, inyana mingpin ogé Katumbiri, nu medal sabulan sakali.

Dina basa Sunda Abdullah nulis carpon, sajak, artikel, sarta narjamahkeun. Bukuna nu geus medal antarana Lembur Singkur (1979), Nu teu Kungsi Kalisankeun (1985), Si Mata Heulang (salinan bébas tina Last of the Mohican karya F. Fenimore Cooper), Mikung (1985), Wirahma Sajak (1985), Sawidak Carita Pondok (antologi carita pon­dok Sunda disusun babarengan jeung Karno Kartadibrata jeung Duduh Durahman, 1982), Saratus Sajak Sunda: Pangbagéa Mie1ing 46 Taun Sajak Sunda, milih jeung jadi editor kumpulan carpon Aam Amilia Panggung Wayang (1992).

Kiwari Abdullah Mustappa sacara maneuh ngeusian rubrik Kaca Tilu dina Majalah Manglé.

Rujukan

édit


Daptar Sastrawan Sunda
Aam AmiliaAan Merdéka PermanaAbdullah MustappaAcép Zamzam NoorAchdiat Karta MihardjaAdang SAyip RosidiAhmad BakriAkub SumarnaApip MustapaApung Supena WiratmajaArthur S. NalanAyatrohaédiBéni SetiaBudi Rahayu TamsyahCécép BurdansyahDadan SutisnaDarpanDédén Abdul AzizDédy WindyagiriDodong DjiwapradjaDuduh DurahmanDyah PadminiEddy D. IskandarElin SyamsuriÉtti R.S.Godi SuwarnaHadi AKSHasan Wahyu AtmakusumahHawé SetiawanHérmawan AksanHidayat SuryalagaHolisoh M.EIskandarwassidJeihanJuniarso RidwanKarna YudibrataKarno KartadibrataKi UmbaraKis WSM.A. SalmunMéméd SastrahadiprawiraMoch. AmbriNanéng DaningsihNingrum DjulaéhaNano. SNazarudin AzharPopon SaadahRahmat M.A.SRahmatullah Ading Affandie (RAF)Ramadhan K.HRustandi KartakusumaSaéful BadarSaini K.M.Sajudin NatadisastraSamsoediS.M. ArdanSoni Farid MaulanaSunarya P.K.Syarif AminTatang SumarsonoTaufik FaturohmanTéddi MuhtadinTini KartiniUsép RomliUs TiarsaWahyu WibisanaYayat HéndayanaYooke TjuparmahYoséph IskandarYuhanaYus RusamsiYus Rusyana