Drupadi
Déwanagari: कुंती
Éjahan Sansakerta: Kuntī
Ngaran séjén: Prita (Pṛthā)

Yadnyaseni

Asal: Karajaan Surasena
Papasangan: Pandu

Kunti (basa Sansakerta: कुंती; Kuntī) dina carita Mahabarata nyaéta anak awéwé ti Prabu Kuntiboja. Manéhna nyaéta barayana Basudéwa anu mangrupa bapana Baladéwa, Kresna jeung Subadra. Manéhna ogé nyaéta indungna Yudistira, Werkudara, jeung Arjuna sarta ogé mangrupa pamajikan kahiji Pandu. Sajaba ti éta, Kunti ogé indungna Karna.

Satilarna Pandu Déwanata, manéhna ngasuh Nakula jeung Sadéwa, anak Pandu ti Déwi Madrim. Saréngsé Baratayuda, manéhna jeung iparna Dréstarata, Gandari, jeung Widura indit tatapa nepi ka tungtung hirupna.

Asal-usul

édit

Bapana Kunti nyaéta Raja Suraséna ti Wangsa Yadawa, sarta waktu orok manéhna dibéré ngaran Prita. Manéhna mangrupa adina Basudéwa, bapana Kresna. Satuluyna manéhna diangkat anak ku Raja Kuntiboja anu henteu mibanda anak, sarta saprak harita manéhna dibéré ngaran Kunti. Sanggeus Kunti jadi anakna, Raja Kuntiboja kakara boga anak kandung.

Mangsa ngora

édit

Dina waktu Kunti masih ngora, manéhna dibéré hiji mantra sakti ku Resi Durwasa sangkan bisa nyalukan déwa-déwi luyu jeung anu dipikahayangna. Dina hiji poé, Kunti hayang mecakan éta kasinugrahan sarta nyalukan Déwa Surya. Surya anu ngarasa dicalukan, nanya ka Kunti, naon anu dipikahayangna. Tapi Kunti ngajurung Sang Déwa pikeun balik ka panyicinganana. Alatan Kunti geus nyalukan déwa kasebut sangkan datang ka bumi tapi henteu hayangeun berkah nanaon, Sang Déwa méré hiji budak ka Kunti.

Kunti henteu hayang mibanda anak sawaktu ngora, mangka manéhna ngasupkeun orok kasebut kana karinjang sarta malidkeunana ka walungan Aswa. Saterusna orok kasebut dipulung ku saurang kusir ti kadaton Astinapura anu ngaranna Adirata, sarta éta budak dingaranan Karna.

Kahirupan saterusna

édit

Saterusna, Kunti kawin jeung Pandu, saurang raja di Astinapura. Pandu ogé kawin jeung Madrim minangka pamajikan nu kadua, tapi hésé boga anak. Tungtungna Pandu jeung dua pamajikanana hirup di leuweung. Nya di dinya Kunti ngaluarkeun mantra rusiahna. Manéhna nyalukan tilu Déwa sarta ménta tilu budak ti maranéhanana. Budak kahiji dibéré ngaran Yudistira ti Déwa Yama, nu kadua ngaranna Bima ti Déwa Bayu, sarta anu pamungkas ngaranna Arjuna ti Déwa Indra. Saterusna Kunti ngabéjaan mantra kasebut ka Madrim. Madrim nyalukan Déwa Aswin sarta nampa budak kembar, sarta dibéré ngaran Nakula jeung Sadéwa. Lima anak Pandu kasebut dipikawanoh kalawan ngaran Pandawa.

Sanggeus nemahan patina Pandu jeung Madri, Kunti ngasuh lima budak kasebut sosoranganan. Luyu jeung amanat Madrim, Kunti jangji baris nganggap Nakula jeung Sadéwa kawas anakna sorangan. Sanggeus perang rongkah di Kurusétra lumangsung sarta umurna geus pohara kolot, Kunti indit ka leuweung babarengan jeung misanna anu séjén kawas Dréstarata, Widura, jeung Gandari pikeun ninggalkeun kahirupan duniawi. Maranéhanana mikeun karajaan ka Yudistira. Di jero leuweung, Kunti jeung anu séjénna kabeuleum ku seuneu.

Tempo ogé

édit

Tumbu ka luar

édit
Wiracarita Mahabarata ku Krishna Dwaipayana Wyasa
Para palaku
Dinasti Kuru Palaku séjén
Santanu | Bisma | Satyawati | Citrānggada | Wicitrawirya | Ambika | Ambalika | Widura | Dréstarata | Gandari | Sangkuni | Subadra | Pandu | Kunti | Madrim | Yudistira | Bima | Arjuna | Nakula | Sadéwa | Duryodana | Dursasana | Yuyutsu | Dursala | Drupadi | Arimbi | Gatotkaca | Ahilawati | Utara | Utari | Ulupi | Citrānggadā Amba | Barbarika | Babruwahana | Irawan | Abimanyu | Parikesit | Wirata | Kicaka | Krépa | Dorna | Aswatama | Ékalaya | Kertawarma | Jarasanda | Satyaki | Mayasura | Durwasa | Sanjaya | Janaméjaya | Abiyasa | Karna | Jayadrata | Kresna | Baladéwa | Drupada | Arimba | Dréstajumena | Burisrawa | Salya | Adirata | Srikandi | Rada
Jejer pamungkas
Pandawa Lima | Kurawa | Astinapura | Indraprahasta | Karajaan dina Mahabarata |
Perang di Kurusétra | Bagawad Gita | Karajaan Kuru | Silsilah Pandawa jeung Kurawa