Salya
Déwanagari: शल्य
Éjahan Sansakerta: Shalya
Ngaran séjén: Narasoma
Asal: Karajaan Madra
Pakarang: Panah

Salya (basa Sansakerta: शल्य; Shalya) nyaéta lanceuk Madri, indungna Nakula jeung Sadéwa, dina wiracarita Mahabarata. Jadi manéhna téh pamanna Nakula jeung Sadéwa ti pihak indung sarta dipikacinta jeung dipikanyaah ku para Pandawa. Salya téh pamingpin Madradesh atawa Karajaan Madra anu perenahna di palebah kulon Asia Kidul. Salya mangrupa pamanah anu mahér sarta satria anu pohara tangguh. Dina perang rongkah di Kurusetra, manéhna ngabiluk Kurawa sarta palastra dina poé kadalapan belas ku Yudistira.

Salya dina Mahabarata

édit

Sabenerna, Salya niat rék ngabiluk Pandawa dina perang di Kurusetra téh. Salya ngirimkeun pasukanana nu jumlahna gedé nuju ka markas Pandawa. Dina lalampahan, manéhna disuguhan ku Duryodana. Hal éta sabenerna mangrupa siasat Duryodana sangkan Salya daék mantuan Kurawa dina perang nu bakal disanghareupan. Alatan ngarasa boga hutang budi, Salya jadi ngabiluk Kurawa. Waktu papanggih jeung Yudistira, Salya menta dihampura ka Yudistira alatan pilihan kasebut.

Kalawan ajrih, Salya turun jurit ka medan laga Kurusetra di pihak Kurawa. Salya ngalakonan jadi kusir karéta Karna dina peperangan kasebut. Waktu Karna palastra dina poé katujuh belas, Salya diangkat jadi pamingpin pasukan Kurawa. Tapi manéhna nyekel kalungguhan kasebut ngan satengah poé, sabab manéhna ditelasan pati ku Yudistira ngagunakeun pakarang tumbak.

Salya dina pewayangan Sunda jeung Jawa

édit

Prabu Salya, nu keur ngorana boga ngaran Narasoma, téh putera Prabu Mandrapati, raja Nagara Mandaraka, ti permaisuri Dewi Téjawati. Prabu Salya nyaéta baraya Déwi Madrim anu saterusna jadi pamajikan kadua Pandu, raja nagara Astina.

Prabu Salya ngadahup jeung Déwi Pujawati, putri tunggal Bagawan Bagaspati, brahmana-raksasa di patapaan Argabeulah, jeung Dewi Darmastuti, saurang hapsari atawa bidadari. Prabu Salya jeung Déwi Pujawati boga lima urang anak, nyaéta: Déwi Erawati, Déwi Surtikanti, Déwi Banowati, Déwi Danowati, Déwi Sudisinawati, Arya Burisrawa sarta Bambang Rukmarata.

Prabu Salya keur ngora miboga sipat adigung, songong, réa ngomong, cerdas sarta pinter. Manéhna pohara sakti, leuwih-leuwih sanggeus meunangkeun warisan Aji Candrabirawa ti mitohana, Bagawan Bagaspati anu palastra ku leungeun manéhna.

Prabu Salya naék tahta karajaan Mandaraka ngagantikeun bapana, Prabu Mandrapati.

Dina perang Baratayuda, Salya ngabiluk Kurawa sarta jadi pamingpin pasukan sanggeus Karna perlaya. Ahir riwayatna dicaritakeun cenah Prabu Salya gugur di médan perang Baratayuda ku Prabu Yudistira ku pusaka Layang Jamus Kalimusada.

Tempo ogé

édit
Wiracarita Mahabarata ku Krishna Dwaipayana Wyasa
Para palaku
Dinasti Kuru Palaku séjén
Santanu | Bisma | Satyawati | Citrānggada | Wicitrawirya | Ambika | Ambalika | Widura | Dréstarata | Gandari | Sangkuni | Subadra | Pandu | Kunti | Madrim | Yudistira | Bima | Arjuna | Nakula | Sadéwa | Duryodana | Dursasana | Yuyutsu | Dursala | Drupadi | Arimbi | Gatotkaca | Ahilawati | Utara | Utari | Ulupi | Citrānggadā Amba | Barbarika | Babruwahana | Irawan | Abimanyu | Parikesit | Wirata | Kicaka | Krépa | Dorna | Aswatama | Ékalaya | Kertawarma | Jarasanda | Satyaki | Mayasura | Durwasa | Sanjaya | Janaméjaya | Abiyasa | Karna | Jayadrata | Kresna | Baladéwa | Drupada | Arimba | Dréstajumena | Burisrawa | Salya | Adirata | Srikandi | Rada
Jejer pamungkas
Pandawa Lima | Kurawa | Astinapura | Indraprahasta | Karajaan dina Mahabarata |
Perang di Kurusétra | Bagawad Gita | Karajaan Kuru | Silsilah Pandawa jeung Kurawa