Leuwih ti 8.000 meterÉdit

14 gunung-gunung nu luhurna leuwih ti 8.000 meter, sakabéhna aya di Himalaya:

Tujuh punclut utamaÉdit

Gunung-gunung pangluhurna di unggal buana (Tujuh Punclut Utama):

DunyaÉdit

AfrikaÉdit

AntartikaÉdit

AsiaÉdit

EropaÉdit

AlpenÉdit

ApenninÉdit

BalkanÉdit

KaukasusÉdit

Britania RayaÉdit

IrlandiaÉdit

PyreneesÉdit

SkandinaviaÉdit

belum dikategorikanÉdit

Amerika UtaraÉdit

OseaniaÉdit

AustraliaÉdit

HawaiiÉdit

  • Mauna Loa gunung panggedéna di Bumi, diitung ti dasar sagara.

Papua NuginiÉdit

  • ...

Selandia BaruÉdit

Amerika SelatanÉdit

IndonesiaÉdit

AÉdit

BÉdit

CÉdit

DÉdit

GÉdit

HÉdit

IÉdit

JÉdit

KÉdit

LÉdit

MÉdit

PÉdit

RÉdit

SÉdit

TÉdit

WÉdit

Gunung-gunung di luar BumiÉdit

Tempo ogeÉdit