Maryam
مريم
Informasi
Harti Maryam
Golongan Makkiyah
Surah ka 19
Juz Juz 16
Statistik
Jumlah ayat 98 ayat
Ayat Sajdah ayat 58

Surah Maryam (Arab: مريم‎, Maryam, "Maryam") nyaéta surah ka-19 dina Al-Qur'an. Surah ieu kasusun tina 98 ayat jeung kaasup golongan surah Makkiyah (surah-surah anu diturunkeun di kota Mekkah) ku sabab hampir kabéh ayat dina surah ieu diturunkeun saacan Nabi Muhammad SAW hijrah ka Madinah, bahkan saacan para sahabatna hijrah ka negeri Habsyi. Dina riwayat Ibnu Mas'ud, disebutkeun yén Ja'far bin Abi Thalib macakeun mukaddimah surah Maryam ka Raja Najasyi jeung pengikutna mangsa anjeuna milu hijrah jeung sahabat-sahabat séjéna nu lain ka negeri Habsyi.

Surah ieu dinamian Maryam sabab ngandung kisah Siti Maryam (atawa Maria di agama Kristen), nyaéta indungna Nabi Isa AS. Surah ieu nyaritakeun kelahiran anu ajaib, di mana Siti Maryam ngalahirkeun nabi Isa AS padahal anjeuna teu acan kungsi kawin. Nabi Isa AS anu lahir tanpa bapa, ngabuktikeun yén Allah SWT Maha Kawasa ngeunaan sakabéh perkara anu aya di alam dunya sanajan teu asup akal jang manusa. Dina surah ieu dicaritakeun ogé kisah ajaib séjéna nyaéta dikabulna doa Nabi Zakaria AS anu hoyong pisan gaduh putra pameget jang dijadikeun pawaris sarta panerus cita-cita jeung kepercayaan anjeuna. Sanajan Nabi Zakaria tos kolot tur bojona mandul, Allah SWT bisa ngabulkeun doa anjeuna.

Tumbu Luar

édit
Surat sateuacanna:
Al Kahf
Surat 19 Surat saparantosna:
Toha
Al Qur'an

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Kotak ieu: temposawalaédit