Rarangkén -an mangrupa salah sahiji rarangkén tukang (en:suffix) pikeun ngawangun kecap-kecap rundayan dina Basa Sunda. Sacara umum rarangkén -an ngawangun wanda kecap barang, pagawéan, sipat, jeung bilangan.

Topik Kecap Rundayan dina Basa Sunda

Rarangkén hareup:
N-, di-, ka-, pa-, pi-, barang-, silih-, ti- ba- ting- pada- si- sang- per-
Rarangkén tengah:
-ar-, -um-, -in-,
Rarangkén tukang:
-an, -eun, -keun, -na,
Rarangkén barung:
ka--an, pa--an, pang--keun, pi--eun, pika--eun, sa--eun,

Kotak ieu: temposawalaédit

Rarangkén -an teu ngalaman parobahan sora (en:alomorf) kawas rarangkén N- atawa -na.

Rarangkén -an: warna jeung harti kecap nu diwangunna
Warna kecap Harti Conto
barang "tempat ..." sakolaan, kuburan
barang "hasil ..." karangan, tulisan, catatan, paisan
barang "anu di-...-keun" dagangan, omongan, caritaan
barang "anu dipaké ..." kiloan, méteran, takeran
barang "boga sipat ..." atahan, asakan
barang "anu di-..." jajahan, tincakan
barang "hasil/asal ti ..." cianjuran, garutan, cirebonan
barang "anu bisa di-..." bacaan
pagawéan pasif "nitah supaya di-..." bawaan, alaan, pulungan
pagawéan pasif "nitah supaya dibéré ..." tulungan, bantuan, wakilan, talangan
pagawéan pasif "supaya dijadikeun ..." paéhan, gedéan, leutikan, alusan, konéngan
pagawéan pasif "nitah supaya maké ..." caian, bajuan, calanaan
pagawéan aktif "ngalakukeun ..." latihan
sipat "boga sipat/bakat ..." daékan, wanian, éraan, kampungan
sipat "boga ..." anakan, béntolan
sipat "kaluar/bijil ..." getihan, cimataan
bilangan "sababaraha ..." ratusan, limaan