Rarangkén sang- mangrupa salah sahiji rarangkén hareup (en:afix) pikeun ngawangun kecap-kecap rundayan dina Basa Sunda. Sacara umum rarangkén sang- ngawangun wanda kecap sipat.

Topik Kecap Rundayan dina Basa Sunda

Rarangkén hareup:
N-, di-, ka-, pa-, pi-, barang-, silih-, ti- ba- ting- pada- si- sang- per-
Rarangkén tengah:
-ar-, -um-, -in-,
Rarangkén tukang:
-an, -eun, -keun, -na,
Rarangkén barung:
ka--an, pa--an, pang--keun, pi--eun, pika--eun, sa--eun,

Kotak ieu: temposawalaédit

Rarangkén sang- teu ngalaman parobahan sora (en:alomorf) kawas rarangkén N- atawa -na.

Rarangkén sang-: warna jeung harti kecap nu diwangunna
Warna kecap Harti Conto
sipat “aya dina kaayaan ...” sangigir, sanghareup, sanghunjar, sangsaya, jsb

Sang- sok dirobah jadi nyang-, contona:

  • hunjar -> sanghunjar -> nyanghunjar
  • hareup -> sanghareup -> nyanghareup
  • gigir -> sangigir -> nyangigir
  • kere -> sangkere -> nyangkere
  • korah -> sangkorah -> nyangkorah
  • saya -> sangsaya -> nyangsaya