Rarangkén ting- atawa pating- mangrupa salah sahiji rarangkén hareup (en:afix) pikeun ngawangun kecap-kecap rundayan dina Basa Sunda. Sacara umum rarangkén ting- ngawangun wanda kecap pagawéan aktif jeung kecap sipat.

Topik Kecap Rundayan dina Basa Sunda

Rarangkén hareup:
N-, di-, ka-, pa-, pi-, barang-, silih-, ti- ba- ting- pada- si- sang- per-
Rarangkén tengah:
-ar-, -um-, -in-,
Rarangkén tukang:
-an, -eun, -keun, -na,
Rarangkén barung:
ka--an, pa--an, pang--keun, pi--eun, pika--eun, sa--eun,

Kotak ieu: temposawalaédit

Rarangkén ting- teu ngalaman parobahan sora (en:alomorf) kawas rarangkén N- atawa -na.

Rarangkén ting-: warna jeung harti kecap nu diwangunna
Warna kecap Harti Conto
pagawéan aktif "(loba nu) ngalakukeun ..." [pa]tinggerendeng, [pa]tinggorowok, [pa]tingcikikik, [pa]tingcéréwét
sipat "loba jeung tutuluyan atawa bareng dina kaayaan ..." [pa]tingkaretip, [pa]tingsérédét, [pa]tingburinyay