Rarangkén pang--keun

Rarangkén pang—keun mangrupa salah sahiji rarangkén barung (nl:confix) pikeun ngawangun kecap-kecap rundayan dina Basa Sunda. Sacara umum rarangkén pang—keun ngawangun kecap pagawéan pasif mangrupa paréntah atawa paménta.

Topik Kecap Rundayan dina Basa Sunda

Rarangkén hareup:
N-, di-, ka-, pa-, pi-, barang-, silih-, ti- ba- ting- pada- si- sang- per-
Rarangkén tengah:
-ar-, -um-, -in-,
Rarangkén tukang:
-an, -eun, -keun, -na,
Rarangkén barung:
ka--an, pa--an, pang--keun, pi--eun, pika--eun, sa--eun,

Kotak ieu: temposawalaédit

Upama nyanghareupan kecap pagawéan anu nasalna robah jadi ng-, pang—keun robah jadi pa—keun.

  • pang- ngagambar -keun --> pangagambarkeun

séjénna, angger:

  • pang- mawa -keun --> pangmawakeun
Rarangkén pang—keun: warna jeung harti kecap nu diwangunna
Warna kecap Harti Conto
pagawéan pasif paménta / paréntah "tulungan ngalakukeun pagawéan ... " pangmawakeun, pangagambarkeun, pangadongéngkeun,