Buka ménu utama


Nepangkeun, Wasta sim kuring Marlina Éféndi, pamilon Sundapedia 2011, pasanggiri nulis dina Wikipedia basa Sunda. Lahir di kota intan Garut pangirutan, ping 12 Mei 1990. Pasipatan kuring saperti kota Garut, pan Garut téh kajojo ku domba kitu ogé kuatna kuring lir domba Garut cadu mundur mun geus ngaléngkah (Éta gé jalan bebeneran) kitu ogé ngilu Sundapédia kudu maju terus nepi ka ngahontal tujuan. Salain ti éta lamun geus pelesir ti Garut pasti moal poho oléh-oléhna nya éta dodol Garut, najan leutik kawas awak kuring tapi dodol mah amis kitu ogé kuring jaba amis budi teu weléh seuri nepi ka dibéré nénéh OCHA nu hartina orang ceria, aya ogé nu nyebut otak calawak, ku sabab kuring mah resep banyol. Kantenan urang Sunda mah raresep banyol. Nu pamungkas dodol téh lenyad-lenyéd tah ari lenyad-lenyéd di dieu hartina mah parigel. Sakitu gambarann diri kuring mah, mugia ngiluan Sundapédia mucehil hasilna kahontal pangalamana kantenan hadiahna mah heee.. mugia lalampahan kuring salila 3 bulan ngiluan Sundapédia aya dina jalan nu diridoan ku Gusti Alloh. Amien....

Jirangan kahijiÉdit

Jirangan kaduaÉdit

Jirangan KatiluÉdit